[giaban] Thỏa thuận [/giaban]
[chitiet]
💰 Giá: 51 Tỷ/tổng
Diện tích:80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 70 Tỷ/tổng
Diện tích:123 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

Ảnh minh họa
[/chitiet]